Om Norsk-Svensk samarbeid

Forskaren Hanne Finnestrand från det norska universitetet NTNU tillsammans med masterstudenten Susanne Irgens Gravdal har intervjuat några av oss i Produktionslyftets ledningsgrupp i samband med ett projekt, Lean i Norden.
De är väldigt intresserade av Produktionslyftets arbetssätt och vårt sätt att se på Lean.
Det finns många likheter i sättet att tänka och förhålla sig till Lean mellan Sverige och Norge. 

Just nu planeras det för en ny satsning i Norge – Produktivitetsspranget – där vår styrelsemedlem Ottar Henriksen är engagerad och som är tänkt att till stor del bygga på Produktionslyftets upplägg. I samband med detta får vi imorgon fredag också besök av honom och hans kollega Tor Giæver för att diskutera hur vi kan samarbeta.

Les hele saken på hjemmesiden til produktionslyftet her