Om Produktionslyftet

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem.
Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006.
Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.
En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev