Styret

.

Pilotprosjektet er organisert med en Styringskomite som er Styret i Lean Forum Norge. Styringskomiteens mandat er å sikre etablering og god gjennomføring av prosjektet, samt jobbe proaktivt for å forankre og finansiere neste fase.

Styret består av:

Styreleder
Ottar Henriksen, NTNU 

Styremedlemmer
Kjetil Staalesen, LO
Sonja Lovise Berg, NHO
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Vidar Lødrup, Statens vegvesen
Torkil Bjørnson, NCE Systems Engineering
Tor Lømo-Hansen, Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland
Henrik Finsrud, KS 
Tore Nilsen, SINTEF Teknologi & Samfunn