Generelt om Lean

Med Lean på norsk mener vi utvikling satt i system som kombinerer lean prinsipper og metoder med vår norske kultur og samarbeidstradisjon. 

Lean og Leanbaserte metoder har gjennom de siste tre tiårene fått stor global oppmerksomhet. 

Leanfilosofien har sitt utspring i det forbedrings- og innovasjonsarbeidet Toyota har utviklet og systematisert. Denne forbedringsfilosofien er introdusert og praktisert på mange ulike måter i mange land. 

For Lean Forum Norge har det hele tiden vært viktig å tilpasse anvendelsen av Lean i Norge til den norske arbeidslivsmodellen og våre samarbeidstradisjoner, men også til en mer helhetlig og innovativ virksomhetsutvikling. Derfor bruker vi begrepet "Lean på Norsk."
Les mer her.

Abonner på vårt nyhetsbrev