Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte 2021

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 6.mai 2021.

Det nye styret er sammensatt slik:

  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                  
  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group ASA
  • Birte Eriksen, Equinor Sture og Kollsnes
  • Frøydis Vangsnes, DNB Livsforsikring ASA
  • Åge Johan Fimreite, Framo Fusa AS
  • Elsa Haagensen Karlsen, Fagskolen i Hordaland   
  • Roger-Andre Thuesen, Haukeland universitetssykehus

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.