Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte 2023

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 4.mai 2023.

Styret er sammensatt slik:

  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group ASA (styreleder)
  • Frøydis Vangsnes, DNB Livsforsikring ASA (nestleder)
  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                
  • Birte Eriksen, Equinor Sture og Kollsnes
  • Åge Johan Fimreite, Alfa Laval 
  • Roger-Andre Thuesen, Haukeland universitetssykehus

Kontaktinfo her 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.