Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte 2021

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 6.mai 2021.

Det nye styret er sammensatt slik:

  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                  
  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group ASA
  • Birte Eriksen, Equinor Sture og Kollsnes
  • Frøydis Vangsnes, DNB Livsforsikring ASA
  • Åge Johan Fimreite, Framo Fusa AS
  • Elsa Haagensen Karlsen, Fagskolen i Hordaland   
  • Roger-Andre Thuesen, Haukeland universitetssykehus

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

På nettverksmøtet - webinaret - som fant sted onsdag 12. januar var vi så heldige å få besøk av Terje Johannessen og Malene Torsvik fra Haraldsplass Diakonale sykehus som presenterte det store forbedringsprosjektet som har foregått på sykehuset de siste årene.

Både på tidligere nettverksmøter og på Leandagen har vi fått et innblikk i prosjektet i dets tidlige stadier. Denne gang fikk vi høre hvordan det har gått med implementeringen i driften.