Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte 2020
Lean Forum Bergen inviterte i år sine medlemmer til digitalt årsmøte 4.mai 2020, se  invitasjonen her.

Årsmøte 2020

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 4.mai 2020.

John Magnar Bøe og Signe Syrrist som begge har vært med i styret fra stiftelsen av foreningen i 2011 ble takket for sin innsats gjennom disse årene. De ønsket nå å gi sine styreplasser til andre. 

Det nye styret er sammensatt slik:

  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                  
  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group ASA
  • Birte Eriksen, Equinor Sture og Kollsnes
  • Barbro Knudsen, DNB Livsforsikring ASA
  • Åge Johan Fimreite, Framo Fusa AS
  • Elsa Haagensen Karlsen, Fagskolen i Hordaland   

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".