Årsmøte og styresammensetning

Årsmøte

Lean Forum Bergen avholdt årsmøte 25.mars 2019.

Styreleder John Magnar Bøe takket Merethe Mæland, Hordaland fylkeskommune, for sin innsats som styremedlem og leder av programkomiteen for Leandagen 2019 (bildet over).

Det nye styret er sammensatt slik:

  • John Magnar Bøe, Prosjektleder                                  
  • Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group AS
  • Bjørn Hus, Jæger Automobil AS                                  
  • Signe Syrrist, Høgskulen på Vestlandet            
  • Birte Eriksen, Equinor Sture Kollsnes
  • Barbro Knudsen, DNB Livsforsikring AS

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".