Protokoller og vedtekter

For mer info rundt protokoller og vedtekter 

Protokoll fra Årsmøte 2016 i Lean Forum Bergen

Signert Protokoll LFB
.

Protokoll fra stiftelsesmøte 10.november 2011

Protokoll fra stiftelsesmøte 10.nov 2011

.
Protokoll fra årsmøte 2017

Signert protokoll LFB 2017

.
Protokoll fra årsmøte 2018

Signert Protokoll LFB

.
Vedtekter

Vedtekter for Lean Forum Bergen med endringer 2016

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.