Årsmøte Lean Forum Bergen

4 mai 16:30 - 4 mai 17:30 Legg til kalender

Årsmøte

Tid:     Mandag 4.mai 2020 kl.16:30-17:30

Sted:   Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte 

PROGRAM:

Åpning og konstituering

John Magnar Bøe, styreleder Lean Forum Bergen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Fastsettelse av kontingentsatser
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no

Dersom du har tips til noen som bør være med i styret, send mail til leder av valgkomiteen Merethe Mæland, merethe.maeland@idean.com senest 20.april.

Påmelding til årsmøtet via linken her  Påmeldingsfrist 22.april.
De som er påmeldt vil en uke før møtet,  få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum Bergen

 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.