Årsmøte Lean Forum Bergen 8.juni

8 juni 16:00 - 8 juni 16:45 Legg til kalender

Styret Lean Forum Bergen inviterer til årsmøte på Teams 8.juni.
.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Bjørn Hus, styreleder Lean Forum Bergen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll.
 .

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Fastsettelse av kontingentsatser
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no

Påmelding til årsmøtet via linken her
Påmeldingsfrist 30.mai.

De som er påmeldt vil en uke før møtet,  få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Bergen

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.