Årsmøte Lean Forum Bergen utsatt

31 mars 16:30 - 31 mars 17:30 Legg til kalender

Ny dato for årsmøte kommer, da årsmøtet 31.mars er utsatt pga korona-situasjonen. 

.......................................

Sted:   Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen 

PROGRAM:

Kl. 16:15 – 16:30   Enkel servering og kaffe  

Kl. 16:30 – 17:30   Årsmøte

Åpning og konstituering v/John Magnar Bøe, styreleder Lean Forum Bergen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Fastsettelse av kontingentsatser
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no

Dersom du er interessert i å være med i styret eller har tips, send mail til leder av valgkomiteen Merethe Mæland, merethe.maeland@idean.com senest 16.mars.

 
Påmelding til årsmøtet via linken her  Påmeldingsfrist 20.mars.

 Velkommen!

 Hilsen styret Lean Forum Bergen

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.