Årsmøte Lean Forum Bergen utsatt

31 mars 16:30 - 31 mars 17:30 Legg til kalender

Ny dato for årsmøte kommer, da årsmøtet 31.mars er utsatt pga korona-situasjonen. 

.......................................

Sted:   Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen 

PROGRAM:

Kl. 16:15 – 16:30   Enkel servering og kaffe  

Kl. 16:30 – 17:30   Årsmøte

Åpning og konstituering v/John Magnar Bøe, styreleder Lean Forum Bergen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Fastsettelse av kontingentsatser
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no

Dersom du er interessert i å være med i styret eller har tips, send mail til leder av valgkomiteen Merethe Mæland, merethe.maeland@idean.com senest 16.mars.

 
Påmelding til årsmøtet via linken her  Påmeldingsfrist 20.mars.

 Velkommen!

 Hilsen styret Lean Forum Bergen

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.