Leandagen Bergen

9 feb 09:00 - 9 feb 15:45 Legg til kalender

LEANDAGEN BERGEN - Lean i en usikker framtid

Verden er i stadig endring og det skjer store endringer daglig. Makt forskyves og normer og avtaler utfordres. Bildet er likevel ikke entydig. Vi må derfor endre tankesett og metoder for å kunne holde tritt med og respondere på endringer i industrien vi jobber i. Vi må ha fleksible prosesser rundt et produkt eller en tjeneste og tilpasse oss en verden i stadig endring. 

Kraften for å lykkes med omstillingen i privat og i offentlig sektor ligger i skjæringspunktet mellom mennesker og teknologi. Vi må jobbe operativt smartere og grønnere, for å løfte konkurranseevnen gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring. Dette utfordrer våre holdninger, kompetanse, evner og vilje. Men hvordan kan Lean hjelpe oss å nå ambisjonene? Dette er blant spørsmålene våre foredragsholdere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia vil forsøke å belyse fra hvert sitt ståsted. 

Vi inviterer til spennende og berikende konferanse 9. februar hvor vi møtes fysisk på hotell Scandic Ørnen i sentrum av Bergen for å mingle, samhandle, diskutere og reflektere. Her vil du bli inspirert, bli mer kunnskapsrik og få muligheten til å lære av og om hvordan privat og offentlig næringslivet jobber for å bli grønnere, smartere og mer produktiv i møte med en usikker fremtid. 

Program og mer informasjon om Leandagen finner du her

Påmeldingslink her.

 

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Bergen

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.