Kontakt

Kontaktinformasjon og sammensetning av vårt styre valgt på årsmøtet 4.mai 2023:

.

Kristin Meltzer, Lerøy Seafood Group AS

styreleder

kristin.meltzer@leroy.no

 

Frøydis Vangsnes, DNB Liv og pensjon 

nestleder

froydis.vangsnes@dnb.no

 

Bjørn Kjetil Hus, Jæger Automobil AS

styremedlem

Bjoern.Hus@jaegerbil.no

 

Birte Eriksen, Equinor Sture&Kollsnes 

styremedlem

bieri@equinor.com

 

Åge Johan Fimreite, Alfa Laval

styremedlem

age.fimreite@alfalaval.com

 

Roger-Andre Thuesen, Haukeland universitetssykehus

styremedlem

roger-andre.thuensen@helse-bergen.no

 

Tove Løkken

sekretariat 

tove@leanforumbergen.no

40608131

Kristin Brovold

sekretariat

kristin@leanforumbergen.no

93011955

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.