LEAN FOR Å OVERLEVE
 
Endringsfart - Ledelse - Digitalisering

De siste tre årene har Leandagen sett fremover mot nye muligheter, konsepter og teknologier, men i år er omstillingen allerede over oss. En verdensomspennende pandemi har brått gjort permitteringer, hjemmekontor og sosial distansering til en ny hverdag for oss alle, derfor er årets tema «Lean for å overleve».

Covid-19 har på kort tid ført til store skift i tilbud og etterspørsel etter private og offentlige varer og tjenester, nye roller og arbeidsoppgaver har kommet til og pandemien har kanskje vært moderne tids mest effektive driver av digitalisering. Hvordan påvirkes vi mennesker av pandemien og sosial distansering? Hvordan har lederrollen blitt endret det siste året? Hvordan kan vi snu oss rundt raskt nok til å holde tritt med endringene rundt oss? Kan hjemmekontor og økt bruk av digitale hjelpemidler lede oss mot nye måter å jobbe med Lean?

Dette er spørsmål vi får belyst og vil drøfte nærmere med dere under Leandagene i Bergen 2021.

Da det er lite sannsynlig at vi kan møtes fysisk på Leandagen slik vi pleier i februar måned, har vi besluttet at vi heller fordeler Leandagen over 3 kortere heldigitale samlinger utover våren og med første del 17.februar.

Velkommen!

Link til påmelding her