Del 1 - ENDRINGSFART - 17.2.

Foran, sammen eller bak kundenes behov. Forstår vi kunden godt nok, raskt nok?

Program:

Innledning ved styret Lean Forum Norge

Presentasjoner av 3 kundecase inkl dialog med deltakerne:

  • Fana Sparebank ved adm.dir. Lisbeth K.Nærø
    "Sammen med kunden" -  Disruptert marked. 
  • Helthjem netthandel er et selskap som har mer enn doblet sin omsetning fra 2019 -2020. Fra å være en distruptiv "bråkmaker" til å "Stå i ringen" med de 2 store. Sterk vekst sammen med Korona krever rask endring.
    Med operative briller vil leder for Operations, Anne Kathrine Guttormsen, fortelle noe om selskapets vekst og hvordan de har klart å skalere opp. Har Kovid endret forbrukernes adferd på sikt og volumene vi er vitne til den nye normalen ? Hvordan sikrer vi moment for videre vekst ? 
    .
  • BIR Privat, finalist årets Leanvirksomhet 2020. Leder kundetjenester, Siw Lysen vil snakke om hvordan BIR Privat tenker om endring som kanskje ikke er brukerstyrt. Kan vi endre opp med at bedrifter "kjøper" avfall av produsenten av avfall (brukeren)? 

Peder Inge Furseth, professor ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, mener norske bedrifter bør planlegge mer for endring og innovasjon. Vi trenger ikke å øke ressursene for innovasjon for å få til dette, men må utnytte ressursene våre smartere sier han. Vi får mer innsikt i hva han mener om dette i denne sesjonen. 

Avslutningsvis har vi tid til spørsmål og oppsummering og drøfter muligheter for fremtiden. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".