Del 1 - ENDRINGSFART - 17.2.

Foran, sammen eller bak kundenes behov. Forstår vi kunden godt nok, raskt nok?

Program:

 • Velkommen til Leandagen ved styreleder i Lean Forum Bergen, Bjørn Hus.
 • Åpning ved ordfører Marte Mjøs Persen.  
 • Kari Birkeland er programleder. 

Presentasjoner av 3 kundecase inkl dialog med deltakerne:

 • Fana Sparebank ved adm.dir. Lisbeth K.Nærø
  "Drivkraften er begeistring".  

  Bankmarkedet er i endring og det er stadig flere aktører som konkurrerer om de samme kundene på en ny måte med nye kundeforventninger.

  Kan en i utgangspunktet «tradisjonell, liten og uavhengig sparebank» med få, men kompetente utviklere være med i det løpet? Ha evne til å være innovativ, fremtidsrettet og tørre å disrupte sin egen kjernevirksomhet? Og ikke minst er det mulig å få med bankansatte med lang fartstid på denne reisen. Svaret på det er JA, dersom banken heter Fana Sparebank. 

  Dette foredraget skal ta for seg hvordan en liten aktør som Fana Sparebank ser på digitalisering og hvordan de aktivt jobber i dette landskapet for å tiltrekke seg  kunder og talenter. Lisbet vil snakke om fordelen med å være liten og kjapp, og hvordan de ansattes begeistring og engasjement skaper endringsglede og gjennomføringsevne. Hvordan banken etterlever bankens visjon #Nærderduer ved å lansere smarte digitale løsninger samtidig som de tar vare på de kundene som sliter med å være med på den digitale reisen. Mer om dette foredraget og Fana Sparebank finner du her

 • Helthjem netthandel er et selskap som har mer enn doblet sin omsetning fra 2019 -2020. Fra å være en distruptiv "bråkmaker" til å "Stå i ringen" med de 2 store. Sterk vekst sammen med Korona krever rask endring.
  Med operative briller vil leder for Operations, Anne Kathrine Guttormsen, fortelle noe om selskapets vekst og hvordan de har klart å skalere opp. Har Kovid endret forbrukernes adferd på sikt og volumene vi er vitne til den nye normalen ? Hvordan sikrer vi moment for videre vekst ? 
  .
 • BIR Privat, finalist årets Leanvirksomhet 2020. Leder kundetjenester, Siw Lysen vil snakke om hvordan BIR Privat tenker om endring som kanskje ikke er brukerstyrt. Kan vi endre opp med at bedrifter "kjøper" avfall av produsenten av avfall (brukeren)? 

Peder Inge Furseth, professor ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, mener norske bedrifter bør planlegge mer for endring og innovasjon. Vi trenger ikke å øke ressursene for innovasjon for å få til dette, men må utnytte ressursene våre smartere sier han. Vi får mer innsikt i hva han mener om dette i denne sesjonen. 

Avslutningsvis har vi tid til spørsmål og oppsummering og drøfter muligheter for fremtiden. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.