DEL 2 - LEDELSE - 17.3.

Hvordan påvirkes vi mennesker av pandemien og sosial distansering? Hvordan har lederrollen blitt endret det siste året? 

Dette er spørsmål vi får belyst og vil drøfte nærmere under denne sesjonen.

Hypotesen vi jobber ut fra er at tradisjonell ledelse, og organisering av arbeid slik vi kjenner det, utfordres av megatrenden «remote working». Riktig ledelse blir derfor desto viktigere fremover. Mange virksomheter og ledere vil måtte legge om sin vante måte å lede på, og vil ha behov for nye verktøy for å motivere og skape de samme resultatene som før.

Kravet til virksomheters omstillingsevne har økt, man er mer utsatt for ytre svingninger og resultater må leveres raskere enn før. Trenden med «remote working» og fjernledelse har fått et kraftig boost av pandemien vi står oppe i. Skal vi tilbake til kontorene eller vil medarbeiderne fortsatt kreve fleksibilitet når pandemien er over?

Lean ledelse handler mye om å skape kultur for forbedring på alle nivåer i organisasjoner, tett på lederskap og forståelse av kjernevirksomhet samt strategi, mål og struktur som er flytfokusert og som skaper kundeverdi. Disse punktene er også viktig for å legge til rette for produktivitet når «remote working» og fjernledelse har blitt den nye normalen.

Vi har avsatt hele 2 timer får belyse dette temaet. 

Her vi det bli korte presentasjoner fra ledere fra ulike bedrifter, innspill fra akademia og forskning, samt en spennende paneldebatt. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål både til foredragsholdere og panelet. Medarbeiderne er fortsatt vår viktigste ressurs og god ledelse er en forutsetning for å lykkes.

Vi møter 

  • Alexander Madsen Sandvik, NHH-forsker
  • Jarle Hildrum forsker i Telenor
  • Maria Bos, daglig leder av oppstartsbedriften Plug 
  • Anita Krohn Traaseth, næringslivleder og forfatter, avslutter sesjonen med innlegget "Hvorfor vi i endring må lede mer og administrere mindre". Vi får høre mer om forskjellen på det å lede og å administrere, og hvorfor det er så viktig nå i endring.

Ekstra tilbud samme dag fra kl 1130:

I etterkant av Leandagen, har vi i tillegg avsatt 1 time til videre diskusjon (digitalt på Teams) for dere som ønsker å drøfte dagens tema og utfordringer ytterligere med de andre deltakerne. Påmelding til dette diskusjonsforumet gjør du via påmeldingsskjemaet.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.