DEL 3 - DIGITALISERING - 14.4.

Kan hjemmekontor og økt bruk av digitale hjelpemidler lede oss mot nye måter å jobbe med Lean?

Dette er spørsmål vi får belyst og vil drøfte nærmere med dere under denne sesjonen. 

Vi får høre innlegg fra flere virksomheter som vil dekke ulike tema:

Glasspaper
Hvordan få mer verdi av Microsoft 365-applikasjonene de fleste selskap har tilgang til? Hvilke roller, ansvar og kompetanse må du ha for en effektiv forvaltning og kontinuerlig forbedring?
.
FM Strand
Hvordan FM Strand bruker DigiLEAN i sine prosjekter og organisasjon:

  • Prosjektoppfølging
  • Masterplan oppfølging 
  • HMS, KS og forbedringsarbeid

Framo
Virtual Reality-opplæring i et digitalt rom. Framo kjører pilot på VR-opplæring av pumpesystemer.
.

RemoteWork.no 
Hva er styrkene med digital kreativ problemløsning, og hvordan går du fram for å innføre det i din organisasjon?
.

Bidragsytere:

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.