Anne Kathrine Guttormsen

Helthjem Netthandel AS

Anne Kathrine Guttormsen er leder for Operations/COO i Helthjem Netthandel AS. 

Helthjem Netthandel er et selskap som har mer enn doblet sin omsetning fra 2019 -2020. Fra å være en distruptiv "bråkmaker" til å "Stå i ringen" med de 2 store. Sterk vekst sammen med Korona krever rask endring.

Med operative briller vil Anne Kathrine fortelle noe om deres vekst  og hvordan de har klart å skalere opp. Har Kovid endret forbrukernes adferd på sikt og volumene vi er vitne til den nye normalen ? Hvordan sikrer vi moment for videre vekst ? 

Du møter Anne Kathrine under Leandagen del 1 - endringsfart - 17.februar.