Gaute Flatøy

Framo

Gaute Flatøy er training manager i Framo.

Gaute bidrar under Leandagen del 3 - digitalisering - 14.april og vil sammen med Haakon Torvund snakke om Virtual Reality-opplæring i et digitalt rom.

Framo kjører pilot på VR-opplæring av pumpesystemer.