Haakon Torvund

Framo

Haakon Torvund er Seksjon Manager Oil & Gass Products i Framo.

Haakon bidrar under Leandagen del 3 - digitalisering - 14.april og vil sammen med Gaute Flatøy snakke om Virtual Reality-opplæring i et digitalt rom.

Framo kjører pilot på VR-opplæring av pumpesystemer.