Jarle Hildrum

Telenor

Jarle Hildrum er seniorforsker i Telenor.  

«I den første fasen av pandemien var mange ledere bekymret for at arbeidstakerne ikke skulle jobbe nok hjemmefra. Nå opplever vi at det er større bekymring for at de ansatte jobber for mye og brenner seg ut» sier Jarle Hildrum. 

"20 år med forskning på hjemmekontor har vist at det har mange positive sider, men i lengden må man gjøre tiltak for å unngå nedsidene. Så nå må vi bruke det vi har lært dette året til å bli enda bedre når krisen er over slik at Telenor blir et bedre sted å jobbe for alle, mener Hildrum.

– Det krever en bevisst ledelse. Koronakrisen bringer med seg unike utfordringer, men også unike muligheter til å lære. For hvis vi gjør ingenting, får vi en utslitt organisasjon. Og da har vi, som Churchill sa, kastet bort en god krise, sier han.

Fremover vil kontoret være med overalt. Det kan styrke jobbtilfredshet, øke effektiviteten og redusere kostnadene. Men man må fokusere på to hovedområder, mener Hildrum: Gode digitale verktøy og de ansattes velvære."  Les helen saken her på DN.no.

Vi får høre mer om hva Jarle mener om dette  "Når kontoret flytter hjem"  under Leandagen del 2 - ledelse - 17.mars