Kari Birkeland

Kari Birkeland er programleder for Leandagen.

Hun er journalist og forfatter, og var med å bygge opp TV 2 fra oppstart, og satt i studio i kanalens aller første nyhetssending. Hun jobbet som programleder i TV 2 i 18 år. 
Kari er nå produsent i Meyer Film, som produserer oppdrags- og reklamefilm. Hun underviser i mediehåndtering og tv-journalistikk, og er aktiv som debatt- og konferanseleder.