Lisbet K.Nærø

Fana Sparebank

Lisbet K.Nerø er adm.dir. i Fana Sparebank.

Vi møter Lisbet under Leandagen del 1 - endringsfart - 17.februar.  og får høre henne snakke om «Drivkraften er begeistring».

Bankmarkedet er i endring og det er stadig flere aktører som konkurrerer om de samme kundene på en ny måte med nye kundeforventninger.

Kan en i utgangspunktet «tradisjonell, liten og uavhengig sparebank» med få, men kompetente utviklere være med i det løpet? Ha evne til å være innovativ, fremtidsrettet og tørre å disrupte sin egen kjernevirksomhet? Og ikke minst er det mulig å få med bankansatte med lang fartstid på denne reisen. Svaret på det er JA, dersom banken heter Fana Sparebank.

Dette foredraget skal ta for seg hvordan en liten aktør som Fana Sparebank ser på digitalisering og hvordan de aktivt jobber i dette landskapet for å tiltrekke seg  kunder og talenter. Lisbet vil snakke om fordelen med å være liten og kjapp, og hvordan de ansattes begeistring og engasjement skaper endringsglede og gjennomføringsevne. Hvordan banken etterlever bankens visjon #Nærderduer ved å lansere smarte digitale løsninger samtidig som de tar vare på de kundene som sliter med å være med på den digitale reisen.

Ved å være oppriktig opptatt av den gode kundeopplevelsen og trekke på egne ansattes kreativitet, energi og kompetanse har banken utviklet og lansert nye digitale løsninger i høyt tempo og med svært begrenset kostnad. Som den siste nysatsingen Himla Banktjeneste. Og dommen. Ja den har Shifter gitt. Himla Banktjeneste ble kåret til årets utlåner i 2020. Sitat: «Fana Sparebank er Norges 16. største bank målt i forvaltningskapital. Det var ikke gitt at en av 2020s mest vellykkede fintech-satsinger skulle komme derfra».

 

Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål sammen med Bergen Næringsråd. Banken ble i 2019 kåret av Great Place To Work til Norges femte beste arbeidsplass.