Peder Inge Furseth

BI

Peder Inge Furseth er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI, institutt for kommunikasjon og kultur.

Sammenfallet av raskere digitalisering, covid-19 og Amazons inntreden i Norden endrer atferden hos så godt som alle kunder, brukere og virksomheter. Samtidig oppstår muligheter for ny verdiskaping både i privat og kommunal/offentlig sektor.

Peder Inge har undervist og forsket på innovasjon ved BI og i Silicon Valley siden før den første iPhone ble lansert i 2007.

I tillegg til å undervise på master-program på Handelshøyskolen BI, lager Peder Inge årlige seminarer i Oxford og Silicon Valley. Hans faglige interesse er å redusere usikkerhet i utvikling av innovasjon og digitalisering.

"Norske bedrifter bør planlegge mer for endring og innovasjon. De trenger ikke å øke ressursene for innovasjon for å få til dette, men de må utnytte ressursene de har smartere", sier Peder Inge.  Vi får mer innsikt i hva Peder Inge legger i dette og Amazon-koden på Leandagen del 1 - endringsfart - 17.februar.