Per Øyvind Arnesen

Glasspaper

Per Øyvind Arnesen er spesialist på koblingen mellom forretning og IT, og har hovedfokus på hvordan en kan få mest mulig verdi ut av IT-løsningene en har eller ønsker å innføre. Relevante fagområder er IT-strategi, rammeverk som ISO/IEC27001 Informasjonssikkerhet og personvern i praksis, gjerne sett opp mot løsninger som Microsoft365.

Hvordan få mer verdi av Microsoft 365-applikasjonene de fleste selskap har tilgang til? Hvilke roller, ansvar og kompetanse må du ha for en effektiv forvaltning og kontinuerlig forbedring?

Vi får mer om det og møter Per Øyvind under Leandagen del 3 - digitalisering - 14.april.