Siw Lysen

BIR Privat AS

Siw Lysen, Leder kundetjenester, BIR privat AS.

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 365 200 innbyggere i BIRs syv eierkommuner.

Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. BIR jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle sitt tjenestetilbud med fokus på innovasjon og kundeverdi, samt bidra til utvikling i en bransje som er i stor endring. 

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene. Siw Lysen er avdelingsleder i BIR Privat, og er ansvarlig for tjenestetilbudet til innbyggerne i eierkommunene. Hun har erfaring både fra privat og offentlig sektor.

Vi møter Siw på Leandagen del 1 - endringsfart - 17.februar.