LEAN ER BÆREKRAFT!

Bærekraft er trolig et av verdens mest omtalte temaer akkurat nå. Daglig kan vi lese om hvordan klimaendringene blir mer alvorlige, at miljømangfoldet krymper mens den sosiale ulikheten øker.

 

Alt dette har ført til at omverdens forventninger til en bedrift er høyere enn noen gang. Som selskap må man bruke minst mulig ressurser, og de ressursene man faktisk bruker bør helst være gjenbrukte eller resirkulerte. Har man reststoffer fra prosessene sine må disse ses på som en verdi, og ikke som avfall.

 

Akkurat nå er det kanskje ingenting som er viktigere å bli bedre på enn bærekraft, og Lean handler jo nettopp om forbedring og riktig bruk av ressursene. Dette er bakgrunnen for at årets tema er «Lean er bærekraft».

 

Men hva er bærekraft egentlig? Hvordan vet vi hvor bærekraftige vi er, og hvordan kan Lean hjelpe oss å nå ambisjonene? Dette er blant spørsmålene våre innleggsholdere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia vil forsøke å belyse fra hvert sitt ståsted.

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Leandagen 2022!
Den finner sted på Scandic Ørnen i sentrum av Bergen, torsdag 24. februar.

PÅMELDINGSLINK HER

Foredragsholdere

Dale Oen Experience

Vestland fylkeskommune

Vestlandets innovasjonsselskap (VIS)