Ørjan Storum

Corvus Energy

Ørjan Storum  jobber som produksjonssjef i Corvus Energy og er ansvarlig for produksjon, lager og logistikk. Han har jobbet med strømlinjeformet produksjon (lean manufacturing) og kontinuerlig forbedringer av operative oppgraderinger. Han er også avdelingsleder med ansvar for om lag 30 ansatte.

Vi møter Ørjan i sesjonen Curvus Energy -  Automatiserte produksjonslinjer

Corvus Energy er en leverandør av nullutslippsløsninger til skip og havneapplikasjoner. Selskapet ble grunnlagt i Canada i 2009, og hovedkontoret ble flyttet til Norge i 2018. Corvus Energy tilbyr energilagringssystemer (ESS) egnet for ulike fartøytyper og havneapplikasjoner. I tillegg til batterisystemer, utvikler Corvus Energy maritime brenselceller i samarbeid med Toyota. Corvus Energy har produksjon i Bergen, Norge, i Richmond, British Columbia og i Bellingham, USA .

 I denne 25 minutters sesjonen vil du få et innblikk i hvordan Corvus jobber med automatisert produksjon av batterimoduler og integrasjon mot ERP driftsdata, hvordan teknologien kutter utslipp globalt og hvordan de jobber med bærekraft mot sine underleverandører og gjennom initiativet "batteriretur".