9.februar

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe
09:00 - 09:15 Velkommen til Leandagen 2022 ved styreleder Lean Forum Bergen og åpning ved ordfører i Bergen
09:15 - 12:00 PLENUM
Flere innlegg :

Stine Fiksdal, Vestlandets innovasjonsselskap (VIS)
Lean som læringssystem i et bærekraftsperslektiv
Eivind Reke

Jørgensen&Pedersen
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 15:00 PARALLELLE SESJONER inkl pauser
Valg 1: Ledelse
Valg 2: Kompetanse - Læring på tvers daglige arbeidet
Valg 3: Lean i bærekraftsarbeidet
15:00 - 15:30 Inspirasjonsforedrag
Robin Dale Oen
15:30 - 18:00 After Lean: Nettverksbygging og erfaringsutveksling med litt mat og drikke (egen påmelding)

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.