Valg 3: Lean i bærekraftsarbeidet

Tradisjonelt fokuserer Lean på å minimere sløsnig. I dag er det ikke lenger bare tid som er vår knappe ressurs. Flere selskaper arbeider med Lean og bærekraft, men det er få som jobber strukturert med dette i kombinasjon.

Hvordan kan tradisjonelle Lean-verktøy integreres i bærekraftsarbeidet og bidra til å sikre ressursene, redusere sløsing og skape stabile og bærekraftige prosesser?

.
I denne parallellsesjonen vil vi gjennomgå tradisjonelle Lean-verktøy, samt gi eksempler på hvordan disse kan integreres og brukes effektivt i bærekraftsarbeidet. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.