Frank Mohn-Pris 2012 «LEAN i Beerenberg»

Frank Mohn AS i samarbeid med Høgskolen i Bergen ønsker å stimulere til skapende yrkesutøvelse rettet mot fagområdene ved Avdeling for ingeniørutdanning.

Prisen, kr. 25000, deles ut til en student eller gruppe av studenter som gjennom sitt studium og særlig ved utførelse av hovedprosjektarbeidet i avsluttende semester, har vist spesiell god innsikt og evne til kreativitet. Videre vektlegges at kandidatene er medvirkende i spørsmål som fremmer utdanningen i et helhetlig samfunnsperspektiv. Prisen for 2012 ble tildelt Bachelor i økonomi og administrasjon Elin Grønås, Meliha Hajric og Karen Olsen for deres hovedprosjekt ”LEAN i Beerenberg”.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.