Coach & Company III: Aker BP og Deloitte

Nettverksmøte 27.11 ble holdt i Deloittes helt nye lokaler i Media City Bergen. Her delte Aker BP og Deloitte erfaringer rundt utvikling og optimalisering av verktøy for rig schedulering. 

Deloitte Digital sin nye app; Rig har hjulpet Aker BP med å optimalisere sin riggportfølje. Nettverksmøte var en kombinasjon av presentasjon og dialog mellom Aker BP og Deloitte, og gruppearbeid med nyttige diskusjoner og erfaringsdeling.

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. De har et prosessbasert styringssystem og hadde behov for å optimalisere prosessen for rig schedulering. Excel ble brukt som verktøy for schedulering, som gjorde det til en veldig tidkrevende og manuell prosess. Man oppdaget fort at det var et stort forbedringspotensial kun ved å erstatte verktøyet. Det var da samarbeidet mellom Aker BP og Deloitte Digital startet. På nettverksmøtet fortalte Aker BP og Deloitte om deres tette samarbeid og hvordan de utviklet produktet ved hjelp av en agil, designdrevet tilnærming med prinsipper fra Lean. Det som startet med kartlegging av en prosess i boring og brønn i Aker BP, resulterte i et digitalt produkt som gjorde Aker BP i stand til å optimalisere sin riggeportefølje enklere og på en mer effektiv måte. Appen regnes som en av de første i industrien og er blant annet å finne på DNV GLs nye IoT-plattform, Veracity. 

Under presentasjonen var det en åpen dialog mellom Aker BP og Deloitte hvor de fortalte om deres reise sammen. Det var viktig å jobbe sammen for å finne den rette ideen og definere kjernen av tjenesten, og og deretter implementere ideen. Tillit, brukerinvolvering og tett interaksjon er elementer som både Aker BP og Deloitte er enige om var vesentlige erfaringer for å lykkes. Hovedfokuset fra start var å forstå sluttbrukerne og deres behov. Gjennom iterativ testing av prototyper og læring ble det hele veien gjort justeringer basert på sluttbrukers behov. 

Viktige elementer fra presentasjonen ble videre brukt i gruppearbeidet som ble holdt i MedieLaben i Media City Bergen. Her var det gode diskusjoner mellom aktive og engasjerte deltakere. Deling av verdifulle erfaringer mellom ulike bransjer er noe deltakerne tok med seg videre.  

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.