Fjordkraft var representert med leanprosjekt på årskonferansen

Lean Forum Norge arrangerte sin årskonferanse på Fornebu 8.-9. november. Fjordkraft var representert i konkurransen om å bli Årets norske Leanprosjekt med sitt prosjekt "En dråpe er nok - om å skape flyt i etableringsprosessen". 

I alt 17 prosjekter kjempet om den gjeve prisen. Vinneren ble kåret basert på vurderinger av en fagjury samt stemmer fra konferansedeltakerne.
Prisen ble utdelt under festmiddagen, og vinneren ble Sykehuset Innlandet, Kirurgisk Avdeling.

Om prisen Årets norske Leanprosjekt:
Prisen Årets norske Leanprosjekthar som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin Leanreise.

Les mer om prisutdelingen her.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.