"Fremtidens kundeinteraksjon" - Lean og Conversational AI

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte 13. juni. Da skal vi sammen med Posten Norge og AVO Consulting se nærmere på hvordan vi kan optimalisere interaksjonen mellom mennesker, maskiner og tilgjengelig informasjon for å skape kundeverdi.
Velkommen til nettverksmøte i Lean Forum Bergen - til et spennende og interaktivt event!

Posten Norge og AVO Consulting vil dele sine erfaringer og suksesskriterer med oss.
Sentralt står Conversational AI, som en paraplybetegnelse på teknologier som benytter kunstig intelligens og som har som formål å automatisere samtaler med naturlig språk, enten via tekst eller tale. Det betyr at brukerne kan skrive eller snakke med applikasjoner, nettsider og ulike tekniske enheter i hverdagen.
Eksempel er Posten sin chatbot. Conversational AI er altså motoren i fremtidens brukerdialog, og et viktig element i den større digitale transformasjonen. Samtidig må teknologiske løsninger alltid løse reelle behov – og ha utgangspunkt i hva som gir kundeverdi. Tydelige arbeidsprosesser, flyt, LEAN og verdikjeder er avgjørende forutsetninger for å lykkes.
Denne «naturlige» interaksjonen gjør det mulig for selskaper å bygge et tettere forhold til sine kunder, samtidig som de får samlet inn mengder av kundedata av forretningsmessig verdi.

Sted: Høgskolen på Vestlandet (HVL) på Kronstad, rom F-106
Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Tid: 13. juni kl. 12.00-15.30
Lunsj fra kl 11.30

Program:
11:30 Lunsj
12:00 Velkommen v/Lean Forum Bergen
12:05 Velkommen til Kronstad: Kort om Kronstad 2 v/Knut Erik Kismul
12:15 Posten og Brings chatbot - fra idé til suksess
v/Ann-Beth Olsen, Posten Norge og Torkjel Landås, AVO Consulting
13:00 Kreativt gruppearbeid og plenumsdiskusjon:
- Prinsipper for fremtidens kundeinteraksjon
14:30 Pause
14:45 AVO Consulting - Hvordan optimalisere samspillet mellom informasjon, prosesser, mennesker og teknologi?
15:20 Oppsummering og avslutning

Påmelding her.

Invitasjon.

Pris for bedriftsmedlemmer: 500,- + mva.
Pris for andre: 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj

Den 13.juni arrangeres EXPO på HVL-Kronstad.
Utstillinger åpner kl.10.00: https://www.hvl.no/kalender/expo-2019/

Bli medlem i Lean Forum Bergen via denne linken her.

Her kan du lese mer om Conversational AI og Posten Norge sitt chatbotprosjekt.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.