Hør Vestre Toten Kommune under Leandagen 19. februar

Vestre Toten Kommune har vært en foregangskommune innenfor innovasjon- og utviklingsarbeid og har delt sin erfaring om forbedringsarbeid med en rekke kommuner og kommunale virksomheter i Norge. I dette foredraget vil ledelsen i kommunen fortelle hvorfor man startet et lean-arbeid i kommunen, hva man har gjort og hvilke resultater og erfaringer man har fått.

Kommunale og offentlige virksomheter som ønsker å utvikle sitt forbedringsarbeid bør ikke gå glipp av dette!

Under Leandagen vil du høre rådmann Bjørn Fauchald og Assisterende rådmann Odd-Arnvid Bollingmo fortelle om hvordan de har jobbet aktivt med Lean i Vestre Toten kommune.

Bjørn Fauchald har vært rådmann i Vestre Toten kommune siden 2010. Kommunen har de siste årene jobbet aktivt sammen med kompetansemiljøet i Raufoss industripark om innovasjon- og utviklingsarbeid. Dette gjelder både innenfor forbedringsarbeid i kommuneorganisasjonen og med omstilling- og utviklingsarbeid sammen med næringslivet. Bjørn Fauchald har vært en aktiv pådriver i dette arbeidet. Odd-Arnvid Bollingmo er assisterende rådmann i kommunen. Han var prosjektansvarlig for prosjekt innføring av Lean kontinuerlig forbedring, og rigget prosjektet. Prosjektansvarlig for prosjektet Velferdsteknologi trygg hjemme.

Se programmet for Leandagen her

Meld deg på her

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.