Leandagen 2019

Hold av datoen 14. februar 2019 til årets største begivenhet for alle som er opptatt av forbedring, Leandagen 2019!
Les mer her.

Vi står i en tid med store endringer innen både forretningsmodeller, organisasjonsmodeller, bruk av teknologi for å løse nye og gamle oppgaver, og hvem man ser som både samarbeidspartnere og konkurrenter. Som for Leandagen 2018 ønsker vi på Leandagen i 2019 "Lean for morgendagens muligheter" som tema, men denne gangen med fokus på å mobilisere mennesket som ressurs.  

Ikke alle som driver med forbedringsarbeid og Lean lykkes like godt, i alle fall ikke over tid. Noen oppnår ikke de ønskede resultater av arbeidet, og klarer ikke å få med seg alle sine medarbeidere i forbedringsarbeidet. Dette er noe av det vi ønsker å rette fokus mot på Leandagen i 2019.

  • Magnus Lord kommer tilbake til Bergen, og vil blant annet snakke om hvilke ferdigheter som må bygges opp i virksomheter for å få til medarbeiderdrevet utvikling og forbedring av virksomheten. 
  • Det norske damelandslaget i håndball er en av tidenes norske idretts-suksesser. Landslagstrener Thorir Hergeirsson snakker heller om utviklingskultur enn prestasjonskultur som forutsetning for gode prestasjoner over tid, og vi gleder oss til å høre hans perspektiver rundt å skape et vinnerlag på denne måten. 

Lean Forum Bergen og Leandagen er en fantastisk møteplass for alle som jobber med forbedringsarbeid, på tvers av bransjer og uansett hvor langt man har kommet i arbeidet. Du inviteres til å komme og samhandle med andre Lean-tenkere og bli inspirert, så hold av datoen 14. februar 2019! Magnus Lord og Thorir Hergeirsson kommer, kommer du?

Påmelding her.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.