Leandagen Bergen

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring. 

Fra både scene og i de parallelle sesjonene ble 150 deltakere oppfordret til å tenke på hvordan mennesker og teknologi kan samarbeide for å lykkes med omstilling i både privat og offentlig sektor. Sentrale temaer på konferansen inkluderte det å jobbe smartere og grønnere, for å øke konkurranseevnen gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Med god hjelp og inspirasjon fra Dale Oen Experience, Jørgensen & Pedersen, Stine Fiksdal og Vegard Sjursen, for å nevne noen, ble deltakerne oppfordret til å undersøke hvordan Lean kan bidra til at man kan nå sine ambisjoner. Herunder hvordan man kan fokusere på å eliminere bortkastet tid og ressurser, samtidig som man øker kvaliteten på produktene og tjenestene som tilbys. Slik kan bedrifter og organisasjoner oppnå større effektivitet og produktivitet, samtidig som de kan redusere kostnadene og bli mer bærekraftige. 

Hvordan kan Lean bidra til at organisasjoner blir mer innovative og raskere kan tilpasse seg endringer i markedet? Svaret fra scenen ligger i fokus på kontinuerlig forbedring og tilpasning, for å øke organisasjonenes evne til å konkurrere og lykkes på lang sikt. Så enkelt, og så vanskelig. 

Leandagen understreket igjen at det å kunne samles for å samhandle fortsatt er en suksessfaktor. Vi trenger flere og ikke færre samlinger! For det handler ikke bare om å implementere verktøy og teknikker, men også om å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og innovasjon. Noe som krever engasjement fra hele organisasjonen og ledelsens vilje til å støtte og investere i Lean-prinsippene over tid. 

Vi gleder oss til fortsettelsen og neste samling! 

Vennlig hilsen styret

.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.