Leandagen Bergen 15.2. vil by på energi og hastighet – akkurat som tiden vi er inne i!

I de parallelle sesjonene under Leandagen Bergen vil vi høre fra noen av våre medlemsbedrifter og deres arbeid og utfordringer med Lean som verktøy. 

I år har vi gitt utfordringen til 6 av våre medlemsbedrifter:

– Hold et fokusert, kort foredrag om hva dere er opptatt av NÅ, med digitaliseringen som glefser etter dere og hvordan LEAN er metoden dere fokuserer på å bruke.
Kom med en konkret problemstilling, lag et tavlemøte, si hva du vil ha innspill fra deltagerne på!
Parallellen vil by på energi og hastighet – akkurat som tiden vi er inne i!  

To av de seks bedriftene som kommer er: 

Eirik B Eidem fra Sparebank Vest - Hvordan innføre LEAN i en 200 år gammel organisasjon?

Lean handler om å identifisere, forstå og løse kundens problemer. Eirik Eidem fra Sparebanken Vest kommer til å dele erfaringer omkring hvordan de i en nesten 200 år gammel organisasjon skaper kundeverdi gjennom å systematisk identifisere, forstå og løse kundeproblemer ved å prøve og feile. 

Hilde Cathrine Hagen-Småstu fra KLP - Robot og Lean, hånd i hånd? Innlegget vil ta opp hvordan man jobber med lean og roboter, hvilke koblinger som finnes mellom disse, samt hvilke ulikheter det er mellom lean og robotisering. Hilde vil fortelle om hvilke erfaringer KLP har gjort seg og hvordan de arbeider innenfor miljøene tilknyttet Lean- og robotisering.

 

Meld deg på årets Leandag 15. februar og bli med i diskusjonen!

Påmelding

Program

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.