Leandagen i Bergen 12. februar - Fremtiden er Lean!

Hvordan ser fremtidens Lean ut i en tid hvor vi utfordres av nye konsepter, nye uttrykk og ny teknologi? Hva med Lean opp mot Design Thinking, Digitalisering, Robotics, disrupsjon og andre nye spennende konsepter. Kan en ledelsesfilosofi fra 1950-tallet være med oss inn i 2020-erne, og er det egentlig slik at mange nye konsepter også omfatter mange av våre leanprinsipper, men gjerne i ny innpakning?

På Leandagen 2020 tar vi diskusjonen: Hvordan tilpasser vi Lean til måten vi samhandler på og måten vi leder på i den digitale revolusjon vi står oppe i. Tilfanget av tilgjengelige data har økt betydelig, men tar vi dem i bruk? Klarer vi å fange og analysere data for å effektivisere våre arbeidsprosesser. Får vi ny kunnskap om våre kunder som vi kan omsette til økt kundeverdi, og kan vi gjøre dette til lavere kost enn tidligere?
På Leandagen treffer du lokale, nasjonale og nordiske foredragsholdere som vil belyse dette på en innsiktsfull og god måte.

LES MER OM LEANDAGEN HER.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.