Leandagen i Bergen 2017

Lean Forum Bergen inviterer for 6. gang til årets store begivenhet: Leandagen i Bergen. Den arrangeres torsdag 16. februar 2017, og har hovedtema "Lean - energi og vilje i forbedringsarbeid".

Gjennom å samle bedrifter som jobber med Lean for felles inspirasjon, utvikling og erfaringsutveksling legger Lean Forum Bergen til rette for et sterkt lokalt engasjement og et vitalt nettverk for leanbedrifter i Bergensregionen.

Sted:

Scandic Bergen City

Klokkeslett

08.00 til 16.00 + "Afterlean" med mingling og litt mat og drikke frem til ca. kl. 18.00

Pris: 

Bedriftsmedlemmer: Kr 3000,- + mva
Andre deltakere: Kr 3500,- + mva
Studenter: Kr 560,- + mva

Påmelding kan gjøres her.

Program

På Leandagen kan du høre noen av Nordens beste foredragsholdere innen Lean.

NIKLAS MODIG (t.v.)
Niklas Modig er forsker ved Senter for innovasjon og Operations Management ved Stockholm School of Economics, og er en av de ledende autoriteter innen LEAN og god drift. 
Han er en av Europas ledende foredragsholdere innen Lean og operational excellence, og har jobbet med store selskaper som blant annet Ericsson, Telenor, Scania, Nordea og Volvo Cars. 
Som den første og eneste utenlandske forsker i verden fikk Niklas tilgang til å gjennomføre en grundig studie av Toyota Motor Corporation gode resultater av service systemer. Han har brukt tusenvis av timer på innsiden av Toyota for å forstå dybden av deres filosofi.

ROBERT KUSÉN (t.h.)
Robert Kusén er Vice President for SSAB, tidligere Leansjef for Södertälje kommune og verkstedssjef for Scanias motormontering.
I 2008 fikk Robert stipend av den Svenske kongen og stiftelsen ”Ungt lederskap” for sin innsats som sjef på Scania. Der lykkes han sammen med sitt lag på 275 medarbeidere å transformere verkstedet som gikk under navnet Apberget til et forbilde for Svensk produksjonsindustri. Sammen klarte Apberget noe eksepsjonelt; å skape en organisasjon der alle er med å driver utvikling med indre motivasjon som grunnlag. Robert er nå en av de mest ettertraktede forelesere innen området ledelse basert på Lean-filosofi.
Robert er også forfatter av boken "Respekten för människan".

Flere foredragsholdere vil bli annonsert senere.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.