Ledelse i digitaliseringens tid - Hvor forberedt er du?

Ledelse i digitaliseringens tid - Hvem leder vi i dag og hvem skal vi lede i fremtiden?

Linda Litlekalsøy Aase (Aker Solution), Marte Daae-Qvale Holmemo (NTNU) og Hege Rødland (Visindi) vil sammen diskutere fremtidens ledelse i digitaliseringens tid.

Digitalisering og robotisering er i ferd med å gjøre til betydelige endringer i arbeidslivet.
Denne endringen vil medføre radikale forandringer i ledelse, organisasjonsmodeller og utviklingen av menneskelige ressurser.
Kan dette bety endring i ledelse? Mer lederskap - ikke mindre? 

Et sentralt spørsmål er hva dette vil bety for din organisasjon, og for deg og ditt bidrag enten du er leder eller medarbeider.
Kom å hør diskusjonen og bidra til samtalen. 

Program

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.