Nettverksmøte 19.09.: "Lean og Digitalisering - Coach & Company II: PwC og Sbanken"

Bill Gates ord oppsummerer et av hovedbudskapene om samarbeidet mellom Sbanken og PwC med sikte på å automatisering:
«The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second rule is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency”.

Sbanken, tidligere Skandiabanken som fra starten var nettbank, hadde valgt å begynne med en av sine mer komplekse prosesser: boliglånsprosessen da de skulle ta fatt på ytterligere automatisering. Et avgjørende første skritt for Sbanken hadde vist seg å være Lean forankret verdistrømskartleggingen I forkant. De hadde da avdekket, til sin store overraskelse, at prosessen hadde 180 prosess-steg som løp på kryss og tvers i parallelle «svømmebaner». Med utgangspunkt i sin «Drømmeprosess» hadde de nå fått en viktig plattform for valg av og kriterier for automatiseringsløsninger med robotisering av delprosesser.

Både Sbanken og PwC var samstemte om noen vesentlige erfaringer for å lykkes: lederforankring og medarbeiderinvolvering, etablere systemer og struktur for håndtering av sakskomplekser, halvering av kontrollpunkter og standardiseringer. Sbanken endret tradisjonell forståelse av «én sak – en saksbehandler» til «én prosess – en saksbehandler»! For Sbanken gjaldt nå: «Lean i en digital hverdag – vi jobber sammen!»

 Begge parter vektla verdien av hvordan konsulentselskapets tilnærminger for opplæring og implementering hadde overlatt mye av ansvaret til Sbanken selv. PwC hadde gitt verdifulle innspill og hjelpemidler, Sbanken diskuterte, implementerte og tilpasset.

God og åpen dialog under presentasjoner og i gruppearbeid skapte en flott atmosfære av aktive og engasjerte deltakere. Fra gruppearbeidet etterpå viste det seg at mange hadde noterte seg verdifulle erfaringer å ta med seg videre: blant annet fra Sbanken: «Det er lov å være vennlige rebeller».

Fra Sbanken: Helene Vacarisas og Tommy Berg-Larsen
Fra PwC: Helene K. Skulstad og Kathrine Bråthen

På hovedbildet: Sbankens begeistrede ansatte på utendørs lunsjmøte underveis i forbedringsarbeidet.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.