Søkestim fra Bergen

I år er søkeandelen stor fra Bergen og omheng til både Årets Leanprosjekt og Årets Leanvirksomhet. 

Fire av totalt 10 søknader til Årets Norske Leanprosjekt som kåres under Lean Forum Norges årskonferanse er fra Bergensområdet. 

I tillegg er DNB Livsforsikring & Statoil Sture&Kollsnes blant de fire finalistene til Årets norske Leanvirksomhet 

Finalistene presenterer sitt leanarbeid på Lean Forum Norges årskonferanse 7.-8. november.

Vinneren blir utlyst under festmiddagen basert på vurderinger gjort av styret i Lean Forum Norge, samt en egen oppnevnt Leanpriskomitè.

Les mer om Årets Leanvirksomhet

Les mer om Årets Leanprosjekt 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.