Vellykket Leandag i Bergen

Leandagen i Bergen, som ble arrangert 19. februar, ble en stor suksess. 140 Lean-entusiaster var samlet til en innholdsrik dag med engasjerende foredrag og gode muligheter for nettverksbygging.

Temaet for dagen var "Lean på tvers av bransjer" og deltakerne fikk høre om suksessfullt Leanarbeid i bl.a. kommunal og offentlig sektor, helsevesenet og oljesektoren. Dagen var lagt opp med 4 plenumsforelesninger og to parallelle spor hvor deltakerne valgte hvilke sesjoner de ønsket å delta på.

For at arrangementet også skulle gi gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging var der satt av mange gode pauser i programmet. Her var det tilrettelagt for at deltakerne kunne møte foredragsholderne for en prat, knytte nye bekjentskaper samt mulighet for å møte flere av konsulentfirmaene, som var representert med standplasser i mingleområdet. 

Etter det faglige programmet var over, ble Leandagen avsluttet med et uformelt nettverkstreff. 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.