Vi inviterer til nettverksmøte 18.oktober

Med utgangspunkt i «Pasientforløp – Sykehusets verdistrøm» ut fra Haraldsplass Diakonale Sykehus vil Kristin Meltzer, avdelingsleder organisasjon, dele sine erfaringer med oss om deres forbedringsarbeid.

Kristin Meltzer har jobbet i flere år med forbedringsprosesser på Rolls Royce, Hordvikneset, før hun begynte på Haraldsplass. Hun har derved bred erfaring med Lean og forbedringsarbeid både fra industri og helse.

Program 18. oktober kl. 11:30 - 16:00:

  • Pasientforløp – «Sykehusets verdistrøm» (herunder også «En liten suksesshistorie»)
  • Flyt- og Ressurseffektivitet – Effekter av forbedring på ett område, hvordan påvirkes andre prosesser
  • Pasientsikkerhetskampanjer
  • Forbedringstavler

Oppgave til diskusjon blant deltakerne: kontinuerlig forbedring og praktisk bruk av forbedringstavler – hvordan finne tid for de nødvendige ressursene?

Hvem er med? Hvordan allokere/finne tid? Hvor ofte, hvor mye tid? Hvilke roller, hvordan organisere? Hvordan styrt. Selvgående grupper eller styrte aktiviteter? Nettverkssamlingen er aktuell for alle; enten dere kommer fra industrien, privat eller offentlig tjenesteyting. Her er det mye å lære.

Organisasjonsdirektør Gunbjørg Smedsvig vil ønske velkommen til sykehuset og informere litt om sykehuset mer generelt.

Påmelding til: mona@leanforumbergen.no

Pris for bedriftsmedlemmer: 500,- + mva.
Pris for andre: 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj

 

 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.