Webinar - Lean og grønn sykehusdrift

På nettverksmøtet - webinaret - som fant sted onsdag 12. januar var vi så heldige å få besøk av Terje Johannessen og Malene Torsvik fra Haraldsplass Diakonale sykehus som presenterte det store forbedringsprosjektet som har foregått på sykehuset de siste årene.

Både på tidligere nettverksmøter og på Leandagen har vi fått et innblikk i prosjektet i dets tidlige stadier. Denne gang fikk vi høre hvordan det har gått med implementeringen i driften. 

Først fikk vi høre om utfordringsbildet og hva de så for seg måtte til for å lykkes, hvor digitale løsninger var spesielt viktige. 

Videre fikk vi se eksempler på hvordan prosjektet har endret både de ansattes og pasientenes hverdag. 

Til slutt fikk vi høre om erfaringene de hadde gjort seg ved å jobbe med et så omfattende prosjekt og hva de eventuelt ville gjort annerledes. 

Oppsummert virker prosjektet å ha bedret de ansattes hverdag i de fleste ledd av sykehusdriften. De store logistikkutfordringene på et sykehus blir færre ved at informasjon er tilgjengelig i sanntid for alle tjensestegrupper som trenger den og ansatte bruker ikke unødvendig tid på logistikken sammenliknet med tidligere. 

Smarte, digitale løsninger gjør både pasientflyten og pasientsikkerheten bedre. Pasienter kan for eksempel registrere ankomst og få vite hvor han/hun skal på mobiltelefonen eller egne automater. Et annet eksempel er at pasienter kan bestille mat via mobiltelefonene sine, noe som har redusert matsvinnet betraktelig.

Tusen takk til  alle deltakere og til Haraldsplass som delte sin kunnskap og erfaringer med oss!

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.