Øvrige arrangementer

Lean Forum Bergen inviterer til digital Leancafé med tema Beyond Budgeting og Lean.

Tid: 12. mai kl 11.30 - 12.15.

Påmelding her.

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BIR Privat 31. mars. Der møter vi to av våre medlemsbedrifter, DNB Livsforsikring og BIR Privat, som begge har fått anerkjennelse for godt Lean-arbeid gjennom nominasjoner til Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt i Lean Forum Norge.

Mulighetene til å skape gode kundeopplevelser og mer effektive prosesser har økt med tilgjengeligheten til digitale og automatiske løsninger. Digitale endringer handler ikke bare om å utvikle ny teknologi og innovative prosesser, men også om å se og utnytte mulighetene som oppstår i de prosessene vi allerede jobber i.
I nettverksmøtet vil Sbanken og PwC fortelle om hvordan man kan kombinere Lean og digitale løsninger for å skape effektive prosesser og god kundeopplevelse. Vi vil få høre og se eksempler på hvordan Sbanken gjorde dette i praksis i automatiseringen av banken sin boliglånprosess.

Det første av tre nettverksmøter i 2018 under overskriften «Lean og Digitalisering. Coach & Company», ble arrangert på BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap) med god deltakelse fra varierte virksomheter. Det ble god tid til å knytte også nye kontakter.

Lean forum Bergen vil på 3 nettverksmøter i 2018 og 3 i 2019 følge opp Leandagen 2018, og inspirere til videre fordypning i «Morgendagens muligheter …» under hovedoverskriften: «Lean og Digitalisering: Coach & Company»

Tema for nettverksmøte er:"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

Høstens siste nettverksmøte i Lean Forum Bergen ble avholdt på Haraldsplass Diakonale Sykehus 18.oktober.

Nettverksmøte hos Bufetat Region Vest, Fosterhjemtjenesten i Bergen

Nettverksmøte: Lean Startup og Lean Canvas

Lær å benytte Lean Canvas i innovasjonsprosesser!

I samarbeid med BTO ønsker vi å invitere til Work-Shop for å lære å benytte Lean Canvas
– utviklet av ildsjeler innen Lean Start-Up: Eric Ries, Alex Osterwalder og Ash Maurya.

*KANSELLERT pga begrenset interesse*

Program og ytterligere info:

Nettverksmøte Lean Forum Bergen_Lean Startup og Lean Canvas

Pris for bedriftsmedlemmer: 500,- + mva.
Pris for andre: 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj

 

Lean Forum Bergen inviterer til medlemsmøte hos Statoil Sture Kollsnes torsdag 22. september kl 12.00 - 15.00.

Velkommen til å begeistres over utstillinger og program.

Torsdag 5. november inviterer vi til nytt medlemsmøte i Lean Forum Bergen. Det blir et fyldig og interessant program med både faglige presentasjoner, workshops og gode muligheter til nettverksbygging.

Onsdag 17. juni inviterer Lean Forum Bergen til et nytt medlemsmøte. Det er lagt opp til et fyldig og interessant program med både utstilling,
omvisning, faglige presentasjoner, workshops og nettverksbygging.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Nær 250 personer deltok på Leandagen 2020, som hadde tema "Fremtiden er Lean!".