Øvrige arrangementer

Lean Forum Bergen inviterer til digitalt lunsjmøte/webinar 12.januar 2022 kl 11-12 hvor vi blir bedre kjent med Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt forbedringsarbeid. 

Lean Forum Bergen inviterer torsdag 24.februar 2022 kl 12-15 til fysisk nettverksmøte på hotel Scandic Ørnen i Bergen.

Enkel lunsjservering fra kl 12-1230 før vi starter med det faglige programmet kl 1230.

IDE-programmet er Bergen kommunes Lean-satsing. Etter to år i drift planlegger programmet nå for hvordan de skal sikre en levende forbedringskultur etter at programmet er avsluttet.

Møt noen av de ansatte i IDE, hvordan de jobber og ikke minst – hva har de oppnådd? 

Lean Forum Bergen inviterer til digital Leancafé med tema Beyond Budgeting og Lean.

Tid: 12. mai kl 11.30 - 12.15.

Påmelding her.

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BIR Privat 31. mars. Der møter vi to av våre medlemsbedrifter, DNB Livsforsikring og BIR Privat, som begge har fått anerkjennelse for godt Lean-arbeid gjennom nominasjoner til Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt i Lean Forum Norge.

Mulighetene til å skape gode kundeopplevelser og mer effektive prosesser har økt med tilgjengeligheten til digitale og automatiske løsninger. Digitale endringer handler ikke bare om å utvikle ny teknologi og innovative prosesser, men også om å se og utnytte mulighetene som oppstår i de prosessene vi allerede jobber i.
I nettverksmøtet vil Sbanken og PwC fortelle om hvordan man kan kombinere Lean og digitale løsninger for å skape effektive prosesser og god kundeopplevelse. Vi vil få høre og se eksempler på hvordan Sbanken gjorde dette i praksis i automatiseringen av banken sin boliglånprosess.

Det første av tre nettverksmøter i 2018 under overskriften «Lean og Digitalisering. Coach & Company», ble arrangert på BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap) med god deltakelse fra varierte virksomheter. Det ble god tid til å knytte også nye kontakter.

Lean forum Bergen vil på 3 nettverksmøter i 2018 og 3 i 2019 følge opp Leandagen 2018, og inspirere til videre fordypning i «Morgendagens muligheter …» under hovedoverskriften: «Lean og Digitalisering: Coach & Company»

Tema for nettverksmøte er:"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

Høstens siste nettverksmøte i Lean Forum Bergen ble avholdt på Haraldsplass Diakonale Sykehus 18.oktober.

Nettverksmøte hos Bufetat Region Vest, Fosterhjemtjenesten i Bergen

Nettverksmøte: Lean Startup og Lean Canvas

Lær å benytte Lean Canvas i innovasjonsprosesser!

I samarbeid med BTO ønsker vi å invitere til Work-Shop for å lære å benytte Lean Canvas
– utviklet av ildsjeler innen Lean Start-Up: Eric Ries, Alex Osterwalder og Ash Maurya.

*KANSELLERT pga begrenset interesse*

Program og ytterligere info:

Nettverksmøte Lean Forum Bergen_Lean Startup og Lean Canvas

Pris for bedriftsmedlemmer: 500,- + mva.
Pris for andre: 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj

 

Lean Forum Bergen inviterer til medlemsmøte hos Statoil Sture Kollsnes torsdag 22. september kl 12.00 - 15.00.

Velkommen til å begeistres over utstillinger og program.

Torsdag 5. november inviterer vi til nytt medlemsmøte i Lean Forum Bergen. Det blir et fyldig og interessant program med både faglige presentasjoner, workshops og gode muligheter til nettverksbygging.

Onsdag 17. juni inviterer Lean Forum Bergen til et nytt medlemsmøte. Det er lagt opp til et fyldig og interessant program med både utstilling,
omvisning, faglige presentasjoner, workshops og nettverksbygging.

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.