Årets første nettverksmøte avholdt

Det første av tre nettverksmøter i 2018 under overskriften «Lean og Digitalisering. Coach & Company», ble arrangert på BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap) med god deltakelse fra varierte virksomheter. Det ble god tid til å knytte også nye kontakter.

Eksempelet som ble presentert var roboten «Roberta» anvendt på BKK i Regnskapsavdelingen. Prosesser på regnskapsavdelingen i BKK var blitt valgt fordi arbeidsoppgaver der egnet seg for robotisering: regelstyrte, repetitive og hadde et «stort volum».
De berørte medarbeiderne fortalte at de var veldig fornøyde med å slippe kjedelige, belastende, repeterende arbeidsoppgaver som hadde stort tidspress – det hadde «Roberta» fått til!

BKK-regnskap hadde i ett års tid samarbeidet med konsulentselskapet Karabin om automatisering av prosesser på regnskap knyttet til «Momskontroll» og «Bokføring av hovedbilag». Det ble vist en prosessoversikt etter at «Roberta» var blitt tatt i bruk.
Den automatiserte prosessen hadde de samme prosesstrinnene som tidligere, «Roberta» var dermed et eksempel på det som på «fagspråket» kalles digisering og ikke digitalisering.
Teknologien som var valgt å benytte var fra UiPath (User Interface Path) som har utviklet en plattform for RPA (Robotic Process Automation). Mange automatiseringer, også robotisering i industrien, har karakter av digisering.

En erfaring etter nettverksmøtet var at mer av tiden kunne vært viet mer hands-on økter, i dette tilfellet om hvordan «Roberta» var satt opp og fungerer i praksis! Dette savnet tar vi med oss som viktig erfaring til forbedring på neste nettverksmøte i september!

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.