Hvordan oppnå gevinstrealisering og anerkjennelse av eget Lean-arbeid?

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BIR Privat 31. mars. Der møter vi to av våre medlemsbedrifter, DNB Livsforsikring og BIR Privat, som begge har fått anerkjennelse for godt Lean-arbeid gjennom nominasjoner til Årets Leanvirksomhet og Årets Leanprosjekt i Lean Forum Norge.

Tid: Tirsdag 31. mars kl 11.30-15.30
Sted: BIR Privat, Conrad Mohrs veg 15, 5072 Bergen

Tilgjengelig gjesteparkering.
Kollektivreisende: På grunn av arbeid med bybanene til Fyllingsdalen er det et lite stykke å gå enten etter Bybanestoppet Wergeland eller etter busstopp Mindre buss fra sentrum.

Påmelding her.

Programmet på nettverksmøtet blir delt mellom presentasjoner fra henholdsvis BIR Privat og DNB Livsforsikring + litt om vurderingskomiteens arbeid for å kåre vinnere. Til slutt er tid satt av til en workshop for å diskutere om kanskje egen virksomhet kunne være en aktuell fremtidig søker.

Tema vi har utfordret virksomheten på er bl.a.:

• Hvordan begynte det hele:
     * Hvem tok initiativ til at dere søkte og hvorfor kom dere på å søke?
     * Var eierne/toppledelse medvirkende til å søke?   
• Ble det den motivasjonen til kontinuerlig forbedring som dere håpet?
• Erfaringer: Hva har dere lært? Hva ville dere gjøre annerledes for å vinne?
• Hvordan tar dere dette videre?
• Har deltakelsen gitt noen gevinstrealiseringer (på bunnlinje, bærekraftsmål, kundetilfredshet)?
• Hvilke råd har dere til andre som ønsker å søke?

PROGRAM:

11.30-12.00 Vi møtes til lunsj i kantinen hos BIR Privat i Conrad Mohrs veg 15

12.00-12.45 BIR – nominert til Årets Leanprosjekt 2019

1. Kort om Lean i BIR Privat
2. Prosjektet som ble nominert
3. Søknadsprosessen om å blir kåret til Årets Leanprosjekt 2019
4. Erfaringer og effekter av å søke

12.45-13.00 Nettverkspause

13.00-13.45 DNB – finalist i 2017 å bli kåret til Årets Leanvirksomhet

1. Kort om Lean i DNB Livsforsikring
2. Om søknaden og søknadsprosessen for å bli kåret til Årets Leanvirksomhet
3. Erfaringer og effekter av å søke

13.45-14.00 Kriterier for å søke og vurderingskomiteens erfaringer v/Bjørn Hus (Jæger Automobil og styremedlem i Lean Forum Bergen), som er medlem av vurderingskomiteen for kåring av Årets Leanvirksomhet

14.00-14.15 Nettverkspause

14.15-15.00 Workshop i grupper:

1. Hvordan oppnå positive effekter og anerkjennelse av eget Lean-arbeid? Dette er utfordringer mange virksomheter arbeider med. Hvordan synliggjør man effekter og hvordan arbeider man med å få aksept for tidsbruk og ressursbruk på Lean-arbeidet i bedriften?
2. Hva vil kunne være nytte-effekten av å melde seg på i konkurransen om å bli Årets Leanprosjekt eller søke om å bli Årets Leanvirksomhet i Lean Forum Norge?

15.00-15.30 Vi deler erfaringer i plenum etter workshopen

Pris for bedriftsmedlemmer: kr 500,- + mva.
Pris for andre: kr 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj.

Velkommen!

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.