Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BKK

Tema for nettverksmøte er:"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BKK

(Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap)

Tid:                 Tirsdag 30.mai kl.11:30 -16:00

Sted:               BKK sine lokaler på Kokstad, Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad

"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

  • Hør om hvordan BKK har forankret Lean i konsernledelsen og i dag, på ulike måter, praktiserer Lean som ledelsessystem ute i hele virksomheten.
  • Få innblikk i variasjoner i tavlebruk: tavlers innhold (målinger: hvilke og hvordan) og variasjoner i tavlemøter.  
  • Besøksrunde på 3-4 virksomhetsområder for å se og lære av praksis hos BKK.
  • Alle inviteres til å gi innspill til forbedring!

Påmelding her

Invitasjon_Nettverksmøte Lean Forum Bergen_BKK 30 MAI

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.