Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BKK

Tema for nettverksmøte er:"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

Lean Forum Bergen inviterer til nettverksmøte hos BKK

(Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap)

Tid:                 Tirsdag 30.mai kl.11:30 -16:00

Sted:               BKK sine lokaler på Kokstad, Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad

"Lean i BKK – et ledelsessystem i praksis"

  • Hør om hvordan BKK har forankret Lean i konsernledelsen og i dag, på ulike måter, praktiserer Lean som ledelsessystem ute i hele virksomheten.
  • Få innblikk i variasjoner i tavlebruk: tavlers innhold (målinger: hvilke og hvordan) og variasjoner i tavlemøter.  
  • Besøksrunde på 3-4 virksomhetsområder for å se og lære av praksis hos BKK.
  • Alle inviteres til å gi innspill til forbedring!

Påmelding her

Invitasjon_Nettverksmøte Lean Forum Bergen_BKK 30 MAI

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.