Møt IDE-Bergen!

Lean Forum Bergen inviterer torsdag 24.februar 2022 kl 12-15 til fysisk nettverksmøte på hotel Scandic Ørnen i Bergen.

Enkel lunsjservering fra kl 12-1230 før vi starter med det faglige programmet kl 1230.

IDE-programmet er Bergen kommunes Lean-satsing. Etter to år i drift planlegger programmet nå for hvordan de skal sikre en levende forbedringskultur etter at programmet er avsluttet.

Møt noen av de ansatte i IDE, hvordan de jobber og ikke minst – hva har de oppnådd? 

 De vil adressere bærekraft ift til deres arbeid der de bruker Lean som arbeidsmetodikk og de vil også snakke om hvordan de forsøker å holde momentum oppe.

 Følg de gjerne på Instagram: 

https://www.instagram.com/ide_bergenkommune/

Påmelding via linken her 

Velkommen!

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Stor takk til DNB Livsforsikring og DNB kundesenter som under nettverksmøtet 5.mai, delte sine inspirerende og ærlige opplevelser rundt blant annet kundepains, endringskompetanse i en avviklingsprosess og hvordan de jobber med Lean i hverdagen.