Nettverksmøte hos BKK 17.april 2018

Lean forum Bergen vil på 3 nettverksmøter i 2018 og 3 i 2019 følge opp Leandagen 2018, og inspirere til videre fordypning i «Morgendagens muligheter …» under hovedoverskriften: «Lean og Digitalisering: Coach & Company»

Fokus vil være på hvordan digitalisering og robotisering kan forbedre aktiviteter og prosesser – i god Lean-ånd.
Nettverksmøtene vil være et samarbeid mellom virksomhet og eksternt konsulentselskap.

Først ute på disse nettverksmøtene er BKK og Karabin.
BKK vil fortelle om hvorfor de startet arbeidet med Lean og Robotic Process Automation (RPA) som hjelpemiddel til forbedring av prosesser i økonomiseksjonen og hvordan de har arbeidet med dette. Betydningen av å bruke Lean i forkant av RPA og effekter i form av gevinstrealiseringer står sentralt for Karabin.

Møtet vil følge en struktur med veksling mellom Karabin og BKK: tenkemåte og innspill vs implementering og erfaringer fra praksis.

 

Nettverksmøte hos BKK
(Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap)

Tid: Tirsdag 17.april kl.11:30 -15:30
Sted: BKK sine lokaler på Kokstad, Kokstadvegen 37, 5257 Kokstad         

Lett lunsj vil bli servert

Program:

Nettverksmøte BKK 17.april

 

Påmelding her

   

Pris for bedriftsmedlemmer: 500,- + mva.
Pris for andre: 900,- + mva.
Prisen inkluderer lunsj

 

 

 

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Kalender

Nyheter

Med et fyldig program, trygt loset gjennom av årets konferansier Kari Birkeland, ble Leandagen Bergen gjennomført på Hotel Scandic Ørnen 9. februar. Konferansen satte fokus på Lean-filosofien og dens relevans i en verden i stadig endring.